top of page
CO MOŻEMY CI ZAPEWNIĆ

Ile jesteśmy w stanie pozyskać środków, ile to kosztuje i z jakimi dotacjami mamy do czynienia 

Po zapoznaniu się z Tobą, Twoim zespołem i tym, co chcesz osiągnąć w ramach swojego projektu, zawsze znajdujemy najbardziej odpowiedni program pomocowy, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom. Program dobrany jest do Twojej specjalizacji, rozwiązania, które chcesz wdrożyć w ramach projektu oraz dostępności danych programów pomocowych w danym czasie. 

Próg wsparcia w ramach projektów, w ramach których aplikujemy, pokrywa od 60 do 85% całkowitego kosztu projektu w zależności od samego projektu i rodzaju dotacji. 

W zależności od rodzaju dotacji / programu dotacji różne dotacje mają różny procent w zależności od klasyfikacji kosztów i prac badawczo-rozwojowych na różnych etapach. Zawsze staramy się to optymalizować zarówno z perspektywy grantu, jak i projektu.  

Kwota dotacji zależy zawsze od projektu; minimalna wartość projektu musi wynosić co najmniej 1,5 MLN PLN (220 000 EUR), nasze topowe projekty osiągają wartość 33 MLN PLN (7 200 000 EUR).  

Jeśli zdecydowaliśmy się na współpracę, nie płacisz żadnych opłat z góry, pracujemy na zasadzie prowizji, ustalanej indywidualnie, która jest wypłacana dopiero po zatwierdzeniu grantu i otrzymaniu dofinansowania.

Sprawdź naszą sekcję FAQ, aby uzyskać dodatkowe informacje i odpowiedzi

PRACA Z NAMI

Pierwsza i najważniejszą rzeczą dla nas jest wysłuchanie pomysłodawców. W ten sposób możliwe będzie sprecyzowanie, jaki jest główny cel projektu i w jaki sposób można go osiągnąć. 

 

Istotne jest, aby ustalić, co ma być przedmiotem projektu. Czy przedmiotem jest przedłożenie aktualnie istniejącego planu i strategii biznesowej? Budowa fabryki? Zakup sprzętu badawczego?  

Zatrudniasz wysoko wykwalifikowany personel? A może chcesz stworzyć lub opatentować rozwiązanie technologiczne? Zawsze robimy konstruktywną burzę mózgów, co można zrobić i jakie możliwości istnieją w danym momencie, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty. Po ustaleniu celu i skali projektu naszym zadaniem jest wybór odpowiedniego programu grantowego. 

Kroki te zwykle odbywają się w formie serii zaplanowanych spotkań online. Jeśli wszyscy jesteśmy zgodni po omówieniu potencjału i pomysłów na grant, podpisujemy formalności i od tego momentu zaczynamy tworzyć wniosek, który jest jednym z kroków do uzyskania funduszy. 

Najważniejszymi etapami przygotowania wniosku jest znalezienie optymalnego rozwiązania technologicznego dostosowanego do potrzeb danego projektu, stworzenie solidnej agendy projektu oraz napisanie hermetycznego wniosku z punktu widzenia zasobów ludzkich, harmonogramu projektu oraz potrzeb finansowych. 

Sprawdź naszą sekcję WYMAGANIA, aby uzyskać dodatkowe informacje i odpowiedzi

POROZMAWIAJMY!

Zadzwoń lub wyślij maila i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić!

Bank Credit Card Process Flow (1).png
bottom of page